Vanligaste misstagen vid bestridande av faktura från hantverkare

2024-02-09

Allt för många svenskar råkar varje år ut för situationer där de blir lurade av fuskbyggare. Detta leder ofta till halvfärdiga eller undermåliga slutresultat, vilket inte bara är frustrerande utan också ekonomiskt påfrestande. När man står inför en sådan situation är det viktigt att veta hur man korrekt bestrider en faktura från en hantverkare. Att bestrida en faktura innebär att man formellt motsätter sig kravet på betalning på grund av att arbetet inte har utförts enligt överenskommelse.

Detta är ett känsligt och komplicerat område där många gör misstag. Dessa misstag kan inte bara leda till att man förlorar sin rätt att bestrida utan även till ytterligare ekonomiska förluster. För att undvika dessa fallgropar är det viktigt att förstå den rätta processen för att bestrida en faktura och känna till sina rättigheter som konsument.

Du har betalat i förväg

Ett av de vanligaste misstagen vid anlitande av en hantverkare är att betala i förväg. Detta kan leda till en rad problem, inte minst att det kan vara svårt att bestrida en faktura om du redan har betalat för arbetet. Om en hantverkare kräver betalt i förväg, bör du överväga att anlita någon annan.

I vissa fall kan det vara rimligt att betala en del av kostnaden i förväg, till exempel om hantverkaren behöver köpa in material. Men det är viktigt att du aldrig betalar hela beloppet innan arbetet är slutfört. Om du gör det, har du ingen kontroll över kvaliteten på det utförda arbetet och du har ingen hävstång om det uppstår problem.

Om du redan har betalat i förväg och inte är nöjd med utfört arbete, kan du fortfarande bestrida fakturan. Men det kan vara mer utmanande att återfå dina pengar. Därför är det bästa rådet att undvika att betala i förväg om möjligt. Om du måste göra det, se till att du har ett skriftligt avtal som tydligt anger vad du betalar för och vad som händer om du inte är nöjd med arbetet.

Ni har inte skrivit något avtal

Ett annat vanligt misstag som begås när man anlitar en hantverkare är att man inte skriver ett formellt avtal. Det är viktigt att komma ihåg att en offert inte utgör ett bindande avtal. Det är ett misstag som kan leda till betydande tvister när fakturan kommer.

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör tydligt specificera vilket arbete som kommer att utföras, vilka material som kommer att användas, tidsramen för arbetet och den totala kostnaden. Detta ger båda parter en tydlig förståelse för vad som förväntas och hjälper till att förhindra eventuella missförstånd längre fram.

Du blir rädd för hantverkarens hot om inkasso och Kronofogden

När en faktura bestrids är det inte ovanligt att vissa hantverkare börjar hota med att skicka dig till inkasso eller Kronofogden. Detta kan verka skrämmande, men det är viktigt att komma ihåg att du inte är skyldig att betala bara för att ett inkassoföretag kontaktar dig.

Om du har bestridit en faktura hos hantverkaren bör du också bestrida inkassoföretagets krav. Det är viktigt att du står på dig och inte låter dig skrämmas av dessa hot. Om du har legitima skäl att bestrida fakturan bör du följa rätt process och inte ge efter för dessa hot.

Du har ingen koll på hur man bestrider en faktura

Bestridande av en faktura är inte en enkel process, och det är viktigt att veta hur man genomför det korrekt för att uppnå bästa möjliga resultat. Många gör misstaget att tro att det räcker med att bara säga till hantverkaren att de inte tänker betala, men detta är oftast inte tillräckligt.

För att kunna dra nytta av det skydd som konsumenttjänstlagen tillhandahåller, är det viktigt att du bestrider en faktura på korrekt sätt. Ett bestridande, det vill säga att du inte vill betala, bör vara skriftligt och skickas per e-post eller brev. Det är också viktigt att noga ange varför du tycker att du inte ska behöva betala. Det kan handla om att arbetet inte har utförts korrekt, att det är ofullständigt, eller att du anser att kostnaden är oproportionerligt hög i förhållande till det utförda arbetet.

Om du har svårt att formulera ditt bestridande kan det vara en bra idé att ta hjälp av en jurist eller en konsumentrådgivare. De kan hjälpa dig att utforma ditt brev på ett sätt som är klart och tydligt, och som tydligt förklarar varför du bestrider fakturan.

I vissa fall kan det också vara av värde att anlita en besiktningsman som kan ge en objektiv bedömning av det utförda arbetet och hjälpa till att styrka ditt fall om du behöver bevisa att arbetet inte är korrekt eller ofullständigt utfört.

Anlita endast seriösa hantverkare med gott rykte

Detta kan tyckas vara självklart, men det är lätt att lockas av låga priser eller snabb tillgänglighet, särskilt när du står inför en akuta problem i hemmet. Men att anlita en hantverkare med tvivelaktig bakgrund kan leda till oönskade konsekvenser.

Det är därför viktigt att du gör din research innan du anlitar en hantverkare. Kontrollera deras referenser, läs omdömen online och titta på exempel på deras tidigare arbete. Om möjligt, prata med tidigare kunder för att få en ärlig bedömning av hantverkarens arbete och professionalism.

Seriösa hantverkare finns över hela landet, t.ex. målare Haninge, men det gäller bara att veta var man ska leta för att hitta dem. Genom att välja en betrodd och pålitlig hantverkare kan du känna dig trygg i att du får valuta för dina pengar och undvika onödiga konflikter om fakturor.