Vad kostar det att byta fasad?

2024-06-29

Om du överväger att genomföra ett fasadbyte är kostnaden för projektet självklart en av de första frågorna som ofta uppstår. Kostnaden för att byta fasadbeklädnad varierar beroende på faktorer som materialval, husets storlek och komplexitet samt arbetskostnader.

I Sverige ligger totalpriset för att byta fasad i regel mellan 1 400 och 2 500 kronor per kvadratmeter väggyta. Denna siffra täcker allt från material till arbete, vilket utgör en betydande investering för många husägare.

Kostnaden för ett fasadbyte

Kostnaden för att byta fasad på ett hus kan variera stort. Som tidigare nämnt brukar totalpriset för att byta fasadbeklädnad ligga mellan 1 400 och 2 500 kronor per kvadratmeter väggyta.

För att ge ett konkret exempel kan kostnaden för att byta fasad på en yta av 200 kvadratmeter ligga mellan 280 000 och 500 000 kronor. Denna summa inkluderar alla nödvändiga material och arbetskostnader och kan påverkas av flera olika faktorer såsom materialval och husets specifika förutsättningar.

Vad påverkar priset?

Priset för att byta fasad påverkas av flera faktorer som är viktiga att ha i åtanke när man planerar en sådan renovering. För det första spelar materialvalet en stor roll. Olika material har olika priser och hållbarhet vilket kan påverka både den initiala kostnaden och underhållsbehovet över tid.

En annan avgörande faktor är husets storlek och specifika förutsättningar. Större ytor kräver mer material och arbete vilket naturligt ökar kostnaden. Dessutom kan komplexa husformer med många vinklar och detaljer kräva mer noggrant och därmed dyrare arbete.

Var i landet man bor kan också påverka priset för att byta fasad. Arbetskostnaderna kan variera beroende på lokal efterfrågan och tillgång på hantverkare. Om man väljer att göra jobbet själv kan det minska arbetskostnaderna men kräver god kunskap och rätt verktyg för att säkerställa ett korrekt utförande.

Ta in offert för att få en mer exakt prisuppfattning

Att ta in en offert är alltid klokt för att få en mer exakt uppfattning om vad din fasadrenovering kommer att kosta. Genom att kontakta lokala företag som erbjuder dessa tjänster kan du få en skräddarsydd offert som speglar de specifika behoven och förutsättningarna för ditt hus.

Vi kan exempelvis nämna att det i Malmö finns flera företag som specialiserar sig på fasadrenovering. Mfasader är ett konkret exempel på en aktör där du kan begära en offert för en fasadrenovering Malmö som ger dig en detaljerad kostnadsuppskattning baserad på ditt hus specifika mått och önskemål.

Men liknande aktörer och möjligheter finns såklart över hela landet. Så ta en titt på vilka som finns tillgängliga i ditt lokalområde och begär in offerter från ett par olika företag – på så sätt får du en bättre uppfattning om pris och tjänsteutbud.

Ökar fasadbyten värdet på fastigheten?

Ett fasabyte är inte enbart en utseendemässig förbättring utan kan också ses som en ekonomisk investering. I många fall leder detta till en ökning av fastighetens värde.

Dessutom kan en ny fasad öka husets energieffektivitet, tack vare förbättrad isoleringvilket, ytterligare kan höja fastighetens marknadsvärde. I tider där energieffektivitet och hållbarhet blir allt viktigare för köpare kan detta vara en avgörande faktor.