Vad betyder revalvering?

2023-03-30

Det finns många sätt för staten att gripa in och försöka rädda ett lands ekonomi. En valuta med fast växelkurs kan både bli nedskriven och uppskriven.

Vid nedskrivning av en valuta minskar man på valutans värde gentemot andra valutor. Detta kallas devalvering. Men man kan också göra tvärtom, en revalvering.

Man skriver upp värdet på valutan

Vid revalvering skriver man istället upp värdet på en valuta. Det innebär alltså att valutan blir mer värd gentemot utländska valutor.

Sverige gick från att ha en fast växelkurs till en rörlig växelkurs år 1992. Innan dess genomfördes endast en revalvering.

Detta är alltså en ovanlig åtgärd. Devalvering är däremot något vanligare.

Resultaten av en revalvering är att det blir billigare att importera varor. Men det kan vara svårare att exportera. På grund av att andra länder plötsligt måste betala ett högre pris för varor är en revalvering ganska riskfylld.

Varför genomförs en revalvering?

Man kan ju fråga sig varför revalveringar genomför om det både finns för- och nackdelar kopplade till detta.

Främst förekommer revalveringar om ett land har en skenande inflation som ett sätt att motverka detta. Ett land med rörlig växelkurs kan dock varken genomföra devalvering eller revalvering.

Då låter man nämligen valutan istället ändra värde naturligt. Detta gör dock att priser på varor i andra valutor snabbt kan ändras. På samma sätt som att de hade skett en devalvering eller revalvering.