Vad behöver man veta innan man köper en företagsbil?

2024-03-22

Är det så att du funderar på att köpa en bil till företaget så finns det flera viktiga aspekter att beakta innan du genomför köpet.

Allt från val av bilmodell och finansieringsalternativ till skatteregler och total ägandekostnad – varje detalj spelar en roll för att maximera nyttan och minimera kostnaderna för din verksamhet.

Förmånsbil eller tjänstebil – vad är skillnaden?

Valet mellan en förmånsbil och en tjänstebil utgör en viktig beslutspunkt för många företag och deras anställda. Det är avgörande att förstå skillnaderna mellan dessa två alternativ för att kunna göra ett välgrundat val som passar både företagets och den anställdes behov.

Tjänstebil – endast för företagsbruk

En tjänstebil är en bil som ägs av företaget och som används för företagets räkning. När det kommer till tjänstebilar står företaget för alla kostnader som bilen genererar. Detta inkluderar allt från inköp, leasing och räntekostnader till bilskatt, försäkring och underhåll.

Företaget kan dra av dessa kostnader och därmed minska skattebördan. Användningen av tjänstebilen är dock begränsad till företagsrelaterade ändamål och privat bruk är tillåtet endast vid maximalt tio tillfällen per år. För att efterleva dessa regler måste den anställde föra en noggrann körjournal.

Förmånsbil – flexibilitet med skattemässiga konsekvenser

Å andra sidan är en förmånsbil ett alternativ där bilen ägs eller leasas av företaget men där den anställde får använda bilen både i tjänsten och privat utan några begränsningar.

Som förmånstagare blir den anställde skyldig till förmånsbeskattning, vilket innebär en högre skatt. Företaget betalar samtliga kostnader för bilen, men den anställde bidrar indirekt genom förmånsbeskattningen. Om den anställde använder bilen i tjänsten och står för kostnaderna för drivmedel själv så ges en milersättning från företaget.

Hur finansierar man företagsbilen?

När det kommer till finansieringen av en företagsbil finns det huvudsakligen tre alternativ att överväga: köpa kontant, ta ett lån eller välja en leasinglösning.

Respektive alternativ har sina egna fördelar och nackdelar som bör övervägas i relation till företagets ekonomiska situation och behov.

Kontantköp

Att köpa bilen kontant är det enklaste sättet att finansiera en företagsbil. Det innebär att företaget använder egna medel för att bekosta hela bilköpet på en gång.

Detta alternativ kan vara fördelaktigt då det inte tillkommer några räntekostnader eller avgifter som vid ett lån. Det är dock viktigt att observera att vid kontantköp så finns det ingen möjlighet till momsavdrag vilket kan påverka företagets likviditet negativt.

Billån

För de företag som inte önskar eller kan lägga ut en stor summa pengar direkt finns möjligheten att finansiera bilköpet genom ett billån. Detta innebär att företaget lånar pengar från en bank eller finansinstitut och betalar tillbaka lånet över tid med ränta.

När du letar efter det bästa billånet är det viktigt att jämföra olika långivares räntor och villkor. Ett lån med gynnsamma villkor och bra ränta kan innebära en kostnadseffektiv lösning för företaget.

Leasing

Leasing är en populär finansieringsform bland företag då den erbjuder flexibilitet och möjligheten att regelbundet byta ut bilen. När man leasar en bil betalar man en månatlig avgift för att nyttja bilen under en bestämd period.

En stor fördel med leasing är möjligheten att dra av halva momsen om bilen används i momspliktig verksamhet och har körts minst 100 mil per år i tjänsten. Detta kan leda till betydande skattemässiga fördelar.

Moms vid köp av företagsbil

Vid köp av företagsbil är det viktigt att förstå hanteringen av moms. Eftersom utgifter relaterade till företagsbilen ofta är momsbelagda kan det finnas möjligheter till avdrag som påverkar företagets ekonomi positivt. För kostnader relaterade till underhåll som reparationer, tvätt och parkering är det fullt möjligt att göra avdrag för hela momsen.

Vid själva inköpet av bilen ser situationen annorlunda ut. I detta fall är det inte möjligt att dra av momsen eftersom den ingår i bilens anskaffningsvärde och redovisas i företagets balansräkning. Det är alltså viktigt att planera för detta då det påverkar det totala priset på bilen och hur mycket kapital som binds upp. Vid leasing är det dock som sagt möjligt att dra av halva momsen på leasingavgiften.