Vad är en planekonomi?

2023-03-13

En planekonomi är ett ekonomiskt system där staten fattar de flesta eller alla beslut om vad som ska produceras och hur det ska produceras. En planekonomi kan också kallas för en planhushållning.

I en planekonomi äger staten en del av produktionsmedlen, t.ex. fabriker, mark eller naturresurser. Regeringen kan också kontrollera distributionen av varor och tjänster.

Planekonomier skiljer sig från marknadsekonomier, där beslut om vad som ska produceras och hur det ska produceras fattas av individer och företag. I en marknadsekonomi bestäms priset på en vara eller tjänst av utbud och efterfrågan. I en planekonomi är det staten som bestämmer.

Så vad kännetecknar en planekonomi?

Det finns ett par punkter som kännetecknar en planekonomi:

Staten äger företagen.

Alla företag inom en planekonomi ägs av staten. Oavsett vad dessa företag producerar så är det staten som är ägare. Det betyder i sin tur att alla som är anställda, egentligen är anställda av staten.

Detta kan ses som både bra eller dåligt. Å ena sidan ger det staten mer kontroll över vad som produceras. Den kan också användas för att se till att alla har ett arbete. Å andra sidan kan det också leda till ineffektivitet och korruption.

Staten bestämmer vad som ska produceras

Vad landets företag väljer att producera väljs också av staten i en planekonomi. Om staten väljer att landet ska producera en viss sak, så är det vad som kommer att produceras.

De kan också välja att använda mer eller mindre arbetskraft i baserat på vad som behövs, och de kan också fastställa lönerna.

Även priset bestäms av staten

Det pris som varor inom landet ska säljas för bestäms av staten. Istället för att låta marknaden bestämma vad något är värt är det alltså landets regering som sätter priset. Detta till skillnad från hur en marknadsekonomi fungerar. I en marknadsekonomi bestäms priset på något av hur mycket folk är villiga att betala för det.

Konsumtionen bestäms av staten

Vad som finns att köpa och konsumeras bestämmer även staten i en planekonomi. I det här fallet utgår man inte efter efterfrågan, utan producerar enbart det som man vill ska kunna konsumeras.

Ingen konkurrens

Då allt i landet ägs av staten förekommer ingen konkurrens. Detta bidrar i sin tur till att varor ofta förblir de samma, samtidigt som priser inte heller kommer att ändras.

Fördelen med planekonomi

De som pratar om fördelarna med planekonomi menar att skillnaden mellan rika och fattiga ska minska. Framförallt då alla får sin lön betald av staten. Samtidigt som arbetslösheten ska minska då alla kan få ett jobb.

Nackdelar med planekonomi

Den stora nackdelen med planekonomi är att det sällan blir som man hade tänkt. Ofta ökar arbetslösheten då det inte finns tillräckligt med arbete.

En central regering kan sällan ensamt bestämma och styra över ett helt lands ekonomi. Det leder ofta till att varor inte produceras som de ska. Vilket i sin tur leder till att det uppstår brist på varor. Ofta dessutom varor som är livsviktiga så som mat.

Utvecklingen stannar ofta upp. Eftersom det saknas konkurrens inom landet är det mycket som avstannar i utvecklingen. Detta leder i sin tur till att landet kan halka rejält efter.

Planekonomi idag

Idag finns det inget land som har en 100% planekonomi. Det senaste exemplet av en riktig planekonomi var Sovjetunionen.

Genom åren har planekonomi funnits i just socialistiska och kommunistiska länder. Tanken bakom planekonomi är att ge alla samma förutsättningar. Dock blir sällan så fallet då det är en teori som hittills aldrig fungerat speciellt framgångsrikt i praktiken.