Vad är en marknadsekonomi?

2022-12-22

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där varor och tjänster utbyts mellan konsumenter och producenter på en fri marknad där priserna bestäms av utbud och efterfrågan. Denna typ av ekonomi kallas ibland också kapitalistisk ekonomi eller fri marknadsekonomi.

Utöver marknadsekonomi finns det ett annat huvudsakligt ekonomiska system. Detta systemet kallas för planekonomi, och som grundar sig i att staten styr och kontrollerar nästan allt i landet.

Så vad är en marknadsekonomi?

Det finns ett par punkter som definierar en marknadsekonomi:

Företagen är privata

I en marknadsekonomi ägs landets företag i grund och botten ägs av privatpersoner. Vinsterna från dessa företag går alltså till de som äger företaget, i motsats till en planekonomi där det är staten som äger företagen.

Detta betyder att du som arbetar via att privat företag, inte får din lön via staten.

Marknaden bestämmer vad som ska produceras

Vad landets företag väljer att tillverka och producera bestäms utifrån vad marknaden efterfrågar. Det betyder att det är säljaren och köparen som i grunden styr över vad som ska tillverkas. Samma sak gäller vid export.

Därför kan företagen själva välja vad de tror de kommer göra bäst vinst på, och därefter tillverka detta.

Marknaden styr över priset

I en marknadsekonomi finns det inga bestämda priser. Vad en vara är värd bestäms utifrån vad ett företag är villig att sälja den för i kombination med vad kunden är villig att betala.

Detta leder ofta till att priser pressas ner eller trycks upp. Om många människor vill köpa en produkt och det bara finns ett begränsat utbud, kommer priset på produkten sannolikt att stiga.

Marknaden styr även över konsumtionen

Eftersom produktionen är fri leder detta till att även konsumtionen blir fri. Är det någonting som marknaden har efterfrågan på kommer det förr eller senare att finnas tillgängligt för konsumtion.

Detta till skillnad mot en planekonomi där staten väljer vad som får säljas och inte.

Ökad konkurrens

Detta är vad många anser så positivt med en marknadsekonomi. Den ökande konkurrensen. Ökad konkurrens leder till flera saker.

Dels pressas priser. Då det hela tiden kan finnas ett annat företag som kan tillverka samma vara kommer priser hela tiden att pressas för att locka över kunder.

Dock går även utvecklingen fram tack vare ökad konkurrens. Genom att företag tvingas kämpa för att locka över kunder tvingas de även tillverka allt bättre saker. Då du kan konkurrera ut ett annat företag genom att antingen erbjuda en bättre produkt, eller ett bättre pris. Så brukar marknadsekonomi leda till båda.

Fördelar med marknadsekonomi

Fördelarna med marknadsekonomi är egentligen det som vi redan tagit upp. Det blir en friare marknad vilket leder till att utvecklingen bland varor och produkter går framåt. Samtidigt som priserna över tid kommer gå ner.

Man menar även att eftersom marknaden styr så får människor tillgång till de varor som de behöver.

Nackdelar med marknadsekonomi

Många menar att en marknadsekonomi gör att arbetslösheten går upp. Främst då det alltid finns människor som inte kan prestera lika bra och som då blir drabbade.

Man menar även att mindre ovanliga varor som bara ett fåtal personer efterfrågar inte kommer finnas. Eller alternativt att dessa produkter blir extremt dyra vilket gör att de som behöver dessa inte har råd. Exempelvis kan detta vara sällsynta mediciner och liknande.