Om tjänsten Nationella företagsakuten

Covid-19 har orsakat en akut kris hos stora delar av det svenska näringslivet. Den Nationella företagsakuten ska stödja och komplettera de företagslotsar, företagsakuter och företagsjourer som finns runtom i landet genom att vara ett kunskapsstöd för dessa. Den ska också vara en nationell företagsakut som stödjer företag i kris.

Via ett nationellt telefonnummer erbjuder vi en väg in för företag i hela landet med syftet att direkt svara på frågor, lotsa vidare till rätt instans eller erbjuda vidare stöd av den Nationella företagsakuten.

Den Nationella företagsakuten och webbplatsen drivs av Region Jönköpings län och finansieras via Tillväxtverket.