Många svenskar utför olagliga elinstallationer

2024-05-18

I Sverige tar många sig an uppgiften att utföra elinstallationer i sina hem utan nödvändiga behörigheter. Trots tydliga lagar och regler som endast tillåter behöriga och certifierade elektriker att hantera elinstallationer fortsätter vissa att ignorera dessa.

Enligt Elsäkerhetsverkets statistik skadas över 800 personer årligen så allvarligt i elolyckor att de behöver akutvård. Denna statistik belyser de potentiella riskerna med att själv utföra elarbeten. Ändå fortsätter många att utföra dessa arbeten olagligt, vilket inte bara utgör en fara för den enskilda individen utan även för andra i omgivningen.

Var tredje svensk utför olagliga elinstallationer

En nyligen genomförd undersökning från Sifo på uppdrag av Brandskyddsföreningen avslöjar att var tredje svensk har utfört elinstallationer i sitt hem utan att inneha nödvändig behörighet. Denna webbaserade undersökning samlade svar från 1 000 svenskar.

Resultaten är alarmerande och visar på en utbredd brist på medvetenhet eller respekt för de lagar och regler som finns för att skydda individer och deras omgivning från de faror som felaktiga elinstallationer kan medföra. Att så många ignorerar behovet av behörighet ökar risken för personskador och kan även leda till allvarliga olyckor med långtgående konsekvenser.

Risker med att utföra olagliga elinstallationer

Olagliga elinstallationer kan få allvarliga konsekvenser, inte bara för den som utför arbetet utan även för andra som bor i eller besöker bostaden. En felaktigt utförd elinstallation kan orsaka elbränder eller elektriska stötar.

En annan viktig aspekt är att en olaglig elinstallation kan påverka bostadens försäkringsskydd. Om en olycka eller skada kan kopplas till en icke-auktoriserad elinstallation kan försäkringsbolaget välja att inte täcka de skador som uppstått. Detta lämnar husägaren med potentiellt enorma ekonomiska bördor för reparationer och ersättningar.

Riskerna begränsas inte enbart till den som utför installationen. Även framtida boende i bostaden kan drabbas. Om en person utför en elinstallation felaktigt och sedan säljer huset kan de nya ägarna stå inför oväntade och farliga problem.

Det är därför av yttersta vikt att alltid anlita behöriga personer för elarbeten i hemmet. Genom att följa lagar och regler skyddar man inte bara sig själv utan även sin familj och framtida boende i bostaden.

Anlita en elektriker som kan hjälpa dig

Vi vill starkt uppmana dig att anlita en duktig, erfaren och behörig elektriker när det gäller el-relaterade saker och projekt. De kan utföra jobbet på ett säkert och långisktigt hållbart sätt enligt alla gällande lagar och regler.

Du kan enkelt komma i kontakt med en elektriker via nätet, som t.ex. elektriker Spånga, och på de flesta hemsidorna kan du även begära en offert. När du begär en offert är det bra att vara tydlig kring vad du behöver hjälp med samt att addera annan information som är bra för elektrikern att känna till.

Det är även en bra idé att kontakta flera olika elektriker så att du kan jämföra dem med varandra. När du jämför priser och tjänsteutbud kan du lättare avgöra vilken aktör som passar dig bäst och vilken av dem som ger dig mest värde för pengarna.