Kan jag få hjälp att betala hyran?

Regeringen har beslutat om att ge stöd till rabatt för tillfälligt sänkta fasta hyreskostnader i särskilt utsatta branscher.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 i dessa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av hyresrabatten. Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020.

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Ansökan ska skickas till länsstyrelse enligt senare anvisning.

Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för stödet och mer information om ansökningsförfarandet kommer att publiceras inom kort.
Läs mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webbplats.