Finns det möjlighet till utbildningsinsatser för anställda?

Det finns möjlighet att anordna kompetensutvecklingsinsatser under tiden som medarbetare är korttidspermitterade. En förutsättning är att kompetensutvecklingsinsatsen har varit föremål för dialog och ingår i överenskommelsen med den fackliga motparten om korttidspermittering.

Om möjlighet till kompetensutveckling saknas i överenskommelsen går det att påkalla en ny förhandling. Saknas kollektivavtal gäller Tillväxtverkets regler. Ditt företag får bekosta utbildningen. Just nu förbereds olika insatser för att stötta utbildning för företag med offentliga medel.