Allt det grundläggande du behöver veta om rutavdrag

2023-04-02

Rutavdrag är en skattereduktion som privatperson kan utnyttja när de har haft vissa arbeten som utförts i sitt hem.

Rutavdraget gäller de arbeten som just förkortningen “rut” står för. Det vill säga rengöring, underhåll och tvätt. Främst är avdraget förknippat med tjänster som städning.

Rutavdraget får användas i samband med tjänster som rör hushållet, vilket ofta benämns “hushållsnära tjänster”. För att avdraget ska gälla behöver arbetet utföras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Även om framförallt städning är det som förknippas med rutavdraget gäller även andra tjänster. Bland annat trädgårdsarbete och läxhjälp kan också ingå. Exakt alla tjänster som rutavdraget täcks av kan du hitta på skatteverkets hemsida.

Hur stor summa gäller rutavdraget?

Rutavdraget får omfatta tjänster till ett värde av max 50 000 kronor. Det här taket gäller per person och år. Tidigare gällde rutavdraget enbart upp till 25 000 kronor per år. Men detta ändrades år 2019.

Man får dra av 50% av kostnaden. Den högsta summan du kan dra av är därmed  25 000 kronor. Och detta gäller alltså om du utnyttjar rutavdraget fullt ut.

Vem är berättigad till avdraget?

Det finns en del krav man måste uppfylla för att få ta del av rutavdraget.

  • Du behöver vara över 18 år för att kunna använda rutavdraget.
  • Du ska vara skattskyldig i Sverige. Vilket betyder att oavsett om du fått din inkomst från ett svenskt eller utländskt företag så ska du ha betalat skatt i Sverige.
  • Du ska även ha betalat för det utförda arbetet själv.

När gäller inte rutavdrag?

Först måste man se till att man uppfyller de krav som finns för att få rutavdrag. Sedan finns dock ändå vissa situationer då rutavdrag inte ges.

Detta gäller exempelvis om någon närstående har utför arbetet. Då kan du inte utnyttja rutadvdraget. Du får heller inte vara ägare eller delägare i den firma eller det bolag som utför arbetet.

Rutavdrag på engelska

RUT tax deduction