Nationella företagsakutens verksamhet har avslutats


Vår temporära rådgivning till företag med problem till följd av covid-19 avslutades den 31 december 2020. Vi tackar för visat förtroende från alla som har varit i kontakt med oss. Om du är i behov av rådgivning framöver hänvisar vi till de regionala och lokala företagsjourer som finns runt om i landet. Du hittar en förteckning över dem via länken ”Andra företagsjourer” på denna sida. Observera att förteckningen inte längre uppdateras.

Andra företagsjourer

Missa inte vår webbinariumserie ”Lunch & Learn” består av fem intressanta föreläsningar om hur företag har coronaanpassat sina verksamheter.